Belastingdienst traplift belastingvoordeel

Is de traplift bij belastingaangifte een belastingvoordeel?

Voorgaande jaren was het altijd mogelijk om de kosten voor de aanschaf van een traplift op te geven bij de belastingaangifte. De hoge kosten van de traplift konden op deze manier nog verzacht worden met belastingvoordeel. Vanaf 2014 is er in de zorg veel verandert en ook ten opzichte van de traplift. Er heerst echter veel onduidelijkheid hierover; Zo blijkt ook uit de vele vragen die we ontvangen van bezoekers van Trapliftje.nl.

Tot 2014 werd de traplift voor de belastingdienst aangemerkt als een medisch hulpmiddel. Dat zorgde ervoor dat deze aftrekbaar was bij de inkomstenbelasting. Het kabinet heeft in het kader van bezuinigen ervoor gekozen om belastingvoordeel op een aantal hulpmiddelen te laten vervallen. Het gaat dan om hulpmiddelen die ook via een WMO-aanvraag kunnen aangevraagd worden.

Traplift via WMO

Het belastingvoordeel voor de traplift is dus bij de Belastingdienst afgeschaft en de WMO-traplift is overgebleven. Dit kan voor u een voordelig alternatief zijn afhankelijk van uw situatie. Om voor de WMO-traplift in aanmerking te komen moet uw behandelend arts vaststellen dat u een traplift nodig heeft. Wanneer dit bij u vastgesteld is kunt u naar de gemeente toe.

De gemeente kan de WMO uitkeren in de vorm van een subsidie als PGB (Persoongebonden Budget). Met het PGB kunt u uw traplift aanschaffen. Een andere mogelijkheid is dat de gemeente u een traplift toewijst die bij u past. In dat geval heeft u vaak geen of een beperkte keuze uit het complete assortiment aan trapliften. U kunt op onze website meer lezen over de WMO-traplift regeling.

Traplift vóór 2014

Heeft u de traplift vóór 2014 aangeschaft dan kunt u deze uitgave nog wel opgeven bij de inkomstenbelasting van datzelfde jaar. De traplift komt dan namelijk nog steeds in aanmerking voor de belastingaftrek. We raden u dan ook aan om hier gebruik van te maken; U kunt namelijk veel besparen. Bekijk het onderstaande rekenvoorbeeld voor inzicht in de werking van het belastingvoordeel.

Belastingdienst rekenvoorbeeld

Het echtpaar Pietersen heeft in 2013 een traplift aangeschaft. Het echtpaar is beiden gepensioneerd en ontvangen AOW. Het opgetelde inkomen van het echtpaar is € 31.000,-. In het afgelopen jaar hebben zij een traplift aangeschaft van €7.000,-. Verder hebben zij geen andere medische hulpmiddelen in dat jaar gekocht.

Het verzamel inkomen ligt onder de drempelwaarde van € 33.286,-. Dat betekend dat zij de investering van traplift met 113% kunnen verhogen. Voor de investering in hulpmiddelen mag alleen het bedrag afgetrokken worden dat boven de drempel uitkomt van 1,65% van € 31.000,-. Dat komt neer op een bedrag van € 511,50 wat van de totale aftrekpost wordt afgetrokken. De uiteindelijke totale aftrekpost is € 15.798,50 = € 7000 + 113% – € 511,50.

De uiteindelijke teruggaaf

Met de bovenstaande berekening in combinatie met de belastingschijven van 15,2% en 24,05% waarin de salarissen van echtpaar Pietersen vallen komen we tot onderstaande teruggaaf berekening.

Netto belastingteruggaaf: (€ 5820,50 * 0,2405) + (€ 9978 * 0,152) = € 2916,486

onderzoeksrapport aangepaste woning

Traplift verkleint vraag naar ouderenwoningen

De reden hiervoor is de opkomst van woningaanpassingen zoals de traplift. De aanpassingen maken het voor ouderen mogelijk om in hun eigen vertrouwde woning te blijven wonen. Steeds meer ouderen geven hier de voorkeur aan boven het verhuizen naar een ouderenwoning. 

De traplift technologie is hier een drijvende factor in deze trend. De traplift is namelijk in steeds meer woningen te installeren. Dit komt naar voren in het rapport Woonvoorkeuren. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken.

Aangepaste eigen woning

traplift minder vraag seniorenwoningEen deel van de ouderen wil in de eigen woning blijven wonen. Zij zijn aan hun woning gehecht, zijn tevreden over de buurt waarin zij wonen en genieten van de sociale contacten in de omgeving. Om niet te hoeven verhuizen brengen zij zelf aanpassingen aan in de woning, zodat zij niet hoeven te verhuizen. Het grootste obstakel in de woning voor ouderen is de trap. De traplift biedt hier uitkomst aan de ouderen.

De traplift technologie

De traplift technologie ondersteund de trend om in de eigen woning te blijven wonen. In het verleden werd een traplift enkel toegepast in een woning met een rechte trap. Nu de traplift technologie verder is dan ooit kan een traplift bijna in iedere woning worden geplaatst.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat ouderen die enkele jaren geleden naar een seniorencomplex zijn verhuisd liever in eigen woning hadden blijven wonen. De traplift had daar uitkomst geboden, zodat men niet had hoeven te verhuizen.

Financieel goed bekeken

Ouderen die voor een traplift kiezen hebben het financieel goed bekeken. Ook dit komt naar voren in de conclusie van het onderzoek. Ouderen wonen veelal in afbetaalde huizen of goedkope sociale woningbouwwoningen. Dit betekend dat de woonlasten laag zijn. Enkele aanpassingen in de vertrouwde woning zijn dan gunstig ten opzichte van het verhuizen naar een seniorenwoning. In een seniorenwoning zijn de woonlasten een stuk hoger, ook wanneer u de kosten van een traplift in de berekening meeneemt.

traplift prijs

Prijs traplift: Onderzoek naar prijzen van trapliften

Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste leverancier is maarliefst 1.345 euro. Bij de duurste leverancier betaald u dus 54,9% meer.” De prijs van trapliften varieert op basis van de kwaliteit, maar ook op basis van complexiteit. Hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger de prijs. Datzelfde geldt ook voor de complexiteit. Wanneer u in uw woning een trap met één of meerdere bochten heeft of een erg lange trap, dan gaat de prijs omhoog. Dit alles klinkt heel logisch, maar wat minder inzichtelijk is, is de prijs van de verschillende leveranciers van trapliften. Als consument zult u verscheidene offertes via omslachtige formulieren moeten aanvragen en deze vergelijken om inzicht te krijgen.

Onderzoek naar de prijs

traplift prijzenOm inzicht te krijgen in de prijzen van verschillende leveranciers hebben wij offertes bij zes leveranciers opgevraagd. Het doel van het onderzoek is nagaan of er veel verschil in prijs zit bij verschillende leveranciers.

De cijfers

Voor het overzicht hebben we ons enkel gestort op de prijzen van rechte trapliften. De prijzen van deze trapliften liggen het laagst en daarmee is onze verwachting dat het verschil in prijs tussen de verschillende leveranciers ook lager is. Bent u op zoek naar een complexere trapoplossing dan kunt u erop rekenen dat het verschil in prijs nog groter is. De prijzen van de verschillende leveranciers

  1. Leverancier 1: 2.795 euro
  2. Leverancier 2: 2.450 euro
  3. Leverancier 3: 3.000 euro
  4. Leverancier 4: 3.500 euro
  5. Leverancier 5: 2.900 euro
  6. Leverancier 6: 3.795 euro

*De prijzen zijn inclusief btw.

Prijsconclusie

In het onderzoek hebben we zes verschillende traplift leveranciers vergeleken. De laagste prijs voor een rechte traplift is 2.450 euro. De hoogst vastgestelde prijs is 3.795 euro. De gemiddelde prijs van alle leveranciers is 3.073 euro.  Het verschil tussen de goedkoopste en de duurste leverancier is maarliefst 1.345 euro. Bij de duurste leverancier betaald u dus 54,9% meer. Dat betekend dat u meer dan de helft van het aankoop bedrag kan besparen als u verschillende leveranciers met elkaar vergelijkt.

Prijsonderhandelingen

Met de leverancier van uw traplift kunt u afspraken maken over de prijs of de servicevoorwaarden. Op de prijs van trapliften zit over het algemeen veel marge. Het is belangrijk om hiervan op de hoogte te zijn, zodat u hierop kunt inspelen bij de onderhandelingen. Verder kunt u uw eigen kosten laag houden door bijvoorbeeld over de garantie of onderhoud te onderhandelen.

Huurprijs

U kunt er ook voor kiezen om een traplift te huren in plaats van te kopen. De prijzen voor huren liggen rond de 80 euro per maand. Bovenop de huurprijs komen vaak nog installatiekosten en in sommige gevallen ook servicekosten. We raden u aan de prijzen te vergelijken en ook te vergelijken met de kosten van een traplift kopen.

Stroomgebruik

Bij sommige gebruiksvoorwerpen is het relevant om het energieverbruik mee te nemen wanneer we kijken naar de prijs. De elektriciteitskosten van een traplift zijn over het algemeen laag. Een gemiddelde traplift verbruikt ongeveer 10 cent per dag. Dit is bij een gebruik van zeven keer per dag(retour).